Hoppa till innehåll

Prövningsanmälan

Anmälan till vårens prövningar är nu stängd.
Välkommen åter!

 

Allmän information om prövningar vid Norrtälje Komvux

En prövning innebär att vi testar dina kunskaper i en hel kurs. Det betyder att du själv har skaffat den kunskapen du behöver. Prövningen leder till ett betyg. 
Om du vill göra en prövning i en kurs du har fått betyget F i (F-prövning) under senaste året, så kontaktar du din lärare.  

Tänk på att Svenska och Svenska som andraspråk är två olika ämnen. Anmäl dig till prövning i rätt kurs. För prövning i kurser som inte finns i vårt utbud kan du kontakta våra externa anordnare.
 

Information till dig som vill göra prövning i Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 1

Du får göra ett prov, som består av:

 1. Grammatik.

  Substantiv, adjektiv, personliga, reflexiva och possessiva pronomen. Prepositioner för tid och plats. Ordföljd i huvudsats och bisats. Direkt/indirekt tal.

 2. Läsförståelse och texttyper.

  Du läser ett par korta texter och svarar på frågor. Du ska också veta vad det är för typ av text; dikt, saga, artikel, insändare. Du bör känna till berättande, återgivande, argumenterande texter. 

 3. Muntligt.

  Du får läsa en text som du sedan återberättar muntligt. (5 minuter).

 4. Skriftligt. 

  Du får se en film som du sammanfattar skriftligt (ca 200-300 ord). Du berättar kort handlingen, beskriver huvudkaraktären samt vad du tolkar som filmens budskap. Du skriver kort din egen åsikt om filmen. Du hänvisar till källan inne i din text genom att ange filmens namn, regissörens namn, och år filmen kom ut. (Ex: ”Jag har sett En Oväntad Vänskap av  Olivier Nakache och Éric Toledano  (2011), som handlar om en rik man i Paris…….” etc. )

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 2

Du får skriva en sammanfattning av en saga hemma och gör följande prov här hos oss
 1. Grammatikprov

 2. Skrivuppgift

  – skriva en text på ca. 150 ord efter givna instruktioner.

 3. Muntlig framställning

  – läsförståelse och hörförståelse. Du får en text som du läser och senare diskuterar med en lärare som ställer frågor kring innehållet.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 3

Du får göra ett prov, som består av:

 1. Grammatikprov; pronomen, personliga, possessiva, reflexiva, indefinita (obestämda), relativa. Bestämd och obestämd form i singular och plural på substantiv och adjektiv. Rums- eller platsadverbial.
 2. Läsförståelse; läsa kort aktuell nyhetstext och svara på frågor om texten. 
 3. Skriva en insändare där man ska argumentera för och emot en viss fråga.Viktigt med källhänvisning.
 4. Muntligt prov där man återger de viktigaste punkterna i en nyhetstext inklusive källa. Du får läsa texten ca 30 minuter före och skriva ner stöd ord och sedan tala i ca 5- 7 minuter.
 5. Samt skriva ett Reportage; skriv ett reportage om något du själv sett och upplevt: en utställning, ett museum, en konsert, en resa, en arbetsplats. Det ska bara handla om vad du själv sett, hört, känt på plats. Du behöver använda många beskrivande ord; adjektiv mm. Max ca 2 A4-sidor. Skolan tillhandhåller en reportagemall där du kan klistra in ditt reportage och lägga in egna foton eller ladda ner från nätet.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 4

Du skriver en uppsats hemma, en romanredovisning och gör följande prov här hos oss:

 1. Grammatikprov
 2. Verbprov
 3. Läsförståelseprov
 4. Muntlig framställning (återberätta och diskutera en artikel du får)
 5. Argumenterande uppsats och refererar till en källa
 6. Muntlig redovisning av din roman

Att skicka in före prövningen

Hemma skriver du på dator en utredande uppsats om ett av ämnena nedan. Skriv max 500 ord, ca en A4-sida.  Du ska referera till minst en annan källa, som du letar upp själv på nätet, i böcker eller i tidningar. Det ska tydligt framgå vad som är information eller åsikter från någon annan än dig och du ska ange källan tydligt, så att jag kan hitta den.
Ämnen att välja:

 1. Måste man träna?

 2. Byggs det för få bostäder?

 3. Coronapandemin- bra eller dåligt för oss som individer och för samhället?

 4. Ska vi sluta äta kött?

 5. Får kvinnor klä sig hur de vill? / Får män klä sig hur de vill?( Jämför gärna med ditt hemland)

 6. Är vi jämlika i Sverige? (Jämför gärna med ditt hemland)

 7. Varför måste man lära sig svenska?

Romanuppgift

Välj en roman att läsa. Inte LL-bok! Läraren ska godkänna ditt val av roman. Du redovisar både muntligt och skriftligt.

Muntligt

Berätta vad som hände i romanen, i preteritum(=dåtid).
Din redovisning ska innehålla:
Inledning  (vad tänker du tala om?)
Huvudpersonerna och miljön, tiden
Kort om handlingen i preteritum(dåtid)
Ett omdöme (vad tyckte du om romanen?)
En sammanfattning/ en rekommendation
Skriv stödord! Du får inte läsa upp en hel text. Du talar i max 5 minuter.                    

Skriftligt

Du skriver på dator en av uppgifterna nedan.
 1. Tänk dig att du träffar en av huvudpersonerna i boken. Berätta var, när och hur ni ses! Känner ni varandra sedan tidigare? Inledning: Vilka är ni som möts? Känner ni varandra? Var är ni? Skriv ner er dialog! Max 2 sidor.
 2. Tänk dig att du är en journalist och du ska skriva ner vad som hände. Du möter någon eller några av personerna i boken och ställer frågor eller ber dem berätta om händelsen.Skriv en artikel, gör en rubrik och gör spalter i texten. Sätt gärna in en bild. Max 2 sidor.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 1, gymnasialnivå

Vid prövning hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2014). Svenska som andraspråk 1. NA Förlag. Du kommer att skriva en novellanalys och språkvariationsprov. När de uppgifterna är godkända genomförs de nationella proven eller motsvarande; muntligt, läsförståelse och debattinlägg till givet tema.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språkvariationsprovet, novellanalysen och de nationella proven eller motsvarande: muntligt, läsförståelse och skrivuppgift.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 2, gymnasialnivå

Vid prövning i sva 2 gymnasiekurs hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2015) Svenska som andra språk 2 & 3 (NA-förlag). Samt ska du läsa en valfri roman.
I prövningen fördjupar du dig i skönlitterära epoker, språkvariationer och skrivprocessen.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språkvariationsprovet, romananalysen, muntliga framställningen, essän och debattartikeln.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 3, gymnasialnivå

Vid prövning i sva 2 gymnasiekurs hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2015) Svenska som andra språk 2 & 3 (NA-förlag). Samt ska du läsa en valfri roman.
I prövningen fördjupar du dig i retorik, vetenskapligt skrivande och språklig –variation, -typologi och –sociologi. Din talanalys, språksociologiprov samt romananalys måste vara godkända innan du får genomföra de nationella proven eller motsvarande.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språksociologiprovet, romananalysen, analys av tal och Nationella proven eller motsvarande: muntlig framställning av argumenterande tal och PM.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Svenska

Svenska 1, 2 och 3

 1. Uppgifter du gör hemma och skickar in. Du får dessa uppgifter efter att du har betalat för prövningen. Du gör uppgifterna du får, inom ett visst datum och skickar in allt i samma mejl. Du får ingen återkoppling på det du har skickat in utan hemarbeten och slutprov bedöms av flera kollegor innan slutbetyget sätts. 

 2.  Nationella prov eller ett slutprov som du skriver på skolan. Du får ett datum som du ska närvara på skolan och skriva provet. Du kan behöva komma in och hämta förberedande material. 

 Tänk på att alla uppsatser skickas till Urkund för plagiatkontroll.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Engelska

Engelska 5, 6 och 7

 1. Uppgifter du gör hemma och skickar in. Du får dessa uppgifter efter att du har betalat för prövningen. Du gör uppgifterna du får, inom ett visst datum och skickar in allt i samma mejl. Du får ingen återkoppling på det du har skickat in utan hemarbeten och slutprov bedöms av flera kollegor innan slutbetyget sätts. 

 2.  Nationella prov eller ett slutprov som du skriver på skolan. Du får ett datum som du ska närvara på skolan och skriva provet. Du kan behöva komma in och hämta förberedande material. 

 Tänk på att alla uppsatser skickas till Urkund för plagiatkontroll.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Matematik

Matematik 1, 2 och 3, gymnasialnivå

Prövningen består av  ett Nationellt prov eller ett slutprov som du skriver på skolan. Du får ett datum som du ska närvara på skolan och skriva provet.
Du får mer information om hur du ska genomföra provet efter att du har betalat för prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i kurser inom Vård
och omsorg

Medicin 1

Kurskod: MEDMED01, 150 poäng

Kursens innehåll 

Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. 

Innehåll i kursen: 

Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning. 

Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. 

Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. 

Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar. 

Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar.  

Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer. 

Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand. 

Medicinsk terminologi. 

 

Läs mer om kursens och kunskapskrav på skolverket: https://bit.ly/3mYXHwp  

 

Förkunskapskrav 

Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk. 

Aktuell HLR, max 1 år. Intyg krävs. 

Prövningar genomförs av eleven på egen hand utan stöd från skolan. Bedömning av examinationer ansvarar prövande lärare för tillsammans med en medbedömare. 

Du kan inte göra en prövning i kursen om förkunskaper ovan saknas. 

 

Litteratur och annat studiematerial (t.ex. länkar, webbsidor): 

Litteratur: 

Gillå, U. Medicin 1. Sanoma Förlag AB 

ISBN 978-91-523-0222-4 
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Palliativ vård 

Kurskod:  SJULIN0, 100 poäng

Kursens innehåll 

Palliativ vård betyder aktiv helhetsvård av en patient/boende som har en obotlig och dödlig sjukdom. Mycket kan göras under en persons sista tid i livet. Målet är istället att lindra symtom och andra former av lidanden för att bidra till en så god livskvalitet, som möjligt samt till en värdig död. 

Innehåll i kursen: 
Livshotande sjukdomar, till exempel cancer.  

Vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede. 

Symtomlindring, till exempel vid smärta, illamående, kramper, oro och ångest. 

Kost och näringsbehov vid livshotande sjukdom. 

Kriser, existentiella frågor, reaktioner och psykosocialt stöd. 

Fysiska, psykiska och sociala förändringar i livets slutskede. 

Betydelsen av ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt förhållningssätt. 

Etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdomar, till exempel rätten till en värdig död. 

Medicinteknisk och annan utrustning. 

Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete. 

System och rutiner för rapportering och dokumentation av gjorda åtgärder. 


Läs på Skolverket om kunskapskraven för Vård- och omsorgsarbete 1:  https://bit.ly/2L7otEM  

 

Förkunskapskrav 

Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk. 

Kursen Vård- och omsorgsarbete 2 och kursen Medicin 1 med godkänt betyg, kunskapsnivå E. 

Prövningar genomförs av eleven på egen hand utan stöd från skolan. Bedömning av examinationer ansvarar prövande lärare för tillsammans med en medbedömare. 

Du kan inte göra en prövning i kursen om förkunskaper ovan saknas. 

Litteratur och annat studiematerial: 

Litteratur: 

Fridegren, I, Lyckander, S. 2013. Palliativ vård. Liber Förlag AB 

ISBN  978-91-47108046
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Psykiatri 1

Kurskod:  PSYPSY01, 100 poäng

Kursens innehåll 

Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Kursen utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att utveckla förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Kursen ska ge förståelse för och kompetens att möta människor med psykisk ohälsa. 

Innehåll i kursen: 

Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap. 

Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa. 

Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa. 

Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar. 

Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal. 


Läs mer om kursen och kunskapskrav på Skolverket: https://bit.ly/2VUhvFf  

 

Förkunskapskrav 

Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk. 

Prövningar genomförs av eleven på egen hand utan stöd från skolan. Bedömning av examinationer ansvarar prövande lärare för tillsammans med en medbedömare. 

Du kan inte göra en prövning i kursen om förkunskaper ovan saknas. 

 

Litteratur och annat studiematerial (t.ex. länkar, webbsidor): 

Litteratur: 

Göransson, Ann-Marie. Psykiatri 1. Sanoma Förlag AB 

ISBN 978-91-523-3116-3
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Psykologi 1

Kurskod:  PSKPSY01, 50 poäng

Kursens innehåll 

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. 

Innehåll i kursen: 

Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar. 

Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information. 

Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende. 

Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör. 

Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas. 

Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering. 
 

Läs på Skolverket om kursen och kunskapskraven för Psykologi 1:  https://bit.ly/37Azm9C  

 

Förkunskapskrav 

Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk. 

Prövningar genomförs av eleven på egen hand utan stöd från skolan. Bedömning av examinationer ansvarar prövande lärare för tillsammans med en medbedömare. 

Du kan inte göra en prövning i kursen om förkunskaper ovan saknas. 

Litteratur och annat studiematerial: 

Litteratur: 

Bernerson, G, Cronlund, C. Mänskligt. Psykologi 1 och 2b. Sanoma Förlag AB 

ISBN: 978-91-523-4446-0 

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

Kurskod:  GERVÅR0, 100 poäng

Kursens innehåll 

Innehåll i kursen: 

Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet samt den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. 

Demenssjukdomens olika faser samt specifika hjälpbehov i samband med dem. 

Demenssjukdomar, utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner. 

Specifik vård och omsorg samt läkemedelsanvändning vid demenssjukdom. 

Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. 

Funktionsbevarande omsorg och kognitiva hjälpmedel vid demenssjukdom. 

Dokumentation och levnadsberättelse. 

Demenssjukas kost, nutrition och måltidsmiljö. 

Kroppsnära omsorg samt munhälsa och fothälsa. 

Prevention och säkerhet, till exempel hur man förebygger fallolyckor. 

Bibehållande av den äldres integritet, värdighet, autonomi och delaktighet vid demenssjukdom. 

Etiska dilemman vid vård av demenssjuka. 

Kommunikation i svårare samtal och som pedagogiskt verktyg. 

Pedagogiskt, empatiskt och etiskt förhållningssätt samt bemötande och samarbete med andra. 

Närståendestöd vid demenssjukdom, teamarbete och intresseorganisationer. 

Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet. 

 

Läs på Skolverket om kursen och kunskapskraven för Vård- och omsorg vid demenssjukdom: https://bit.ly/33Omtrq 

Förkunskapskrav 

Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk. 

Kursen Vård- och omsorgsarbete 2 med godkänt resultat, lägst kunskapsnivå E 

Prövningar genomförs av eleven på egen hand utan stöd från skolan. Bedömning av examinationer ansvarar prövande lärare för tillsammans med en medbedömare. 

Du kan inte göra en prövning i kursen om förkunskaper ovan saknas. 

Litteratur och annat studiematerial: 

Litteratur: 

Skog, Margareta. 2012. Vård och omsorg vid demenssjukdom. Sanoma Förlag AB 

ISBN: 978-91-523-1966-6 

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Vård- och omsorgsarbete 1

Kurskod:  VÅRVÅR01, 200 poäng

Kursens innehåll 

Vård- och omsorgsarbete 1 ger dig möjlighet att utveckla grundläggande, basala  kunskaper i vård och omsorg samt att du ska få förmågan att utföra arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt, etiskt, estetiskt hygieniskt, ergonomiskt och pedagogiskt sätt. 
Vikten av god kommunikation, gott bemötande och ett väl fungerande samarbete samt olika förhållningssätt är en viktig del i kursen. Observationer och vanligt förekommande medicintekniska uppgifter likaså. 

Innehåll i kursen: 

Historiskt perspektiv, Centrala begrepp, Gerontologi, Personlig vård, Mat-dryck-vila, Administrativa uppgifter, Sekretess, Informationsteknik, Förflyttningsteknik och Tekniska hjälpmedel.  


Läs på Skolverket om kursen och kunskapskraven för Vård- och omsorgsarbete 1: https://bit.ly/3lRYQV2  

 

Förkunskapskrav 

Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk. 

Information om prövning i kursen Vård- och omsorgsarbete 1 

Denna kurs kan endast göras som prövning om arbetslivserfarenhet kan intygas/valideras.?Detta innebär att du har arbetat minst 6 månader heltid inom vård eller omsorg. Valideringsintyg krävs från aktuell chef. Länk till valideringsblankett:  

Chefen skall vara väl förtrogen med dina arbetsprestationer och ansvarig lärare för prövningen kommer att kontakta vederbörande chef. Erfarenheten som skall valideras ska inte vara äldre än 2 år. 

Prövningar genomförs av eleven på egen hand utan stöd från skolan. Bedömning av examinationer ansvarar prövande lärare för tillsammans med en medbedömare. 

Du kan inte göra en prövning i kursen om arbetslivserfarenhet inom området saknas. 

Litteratur och annat studiematerial (t.ex. länkar, webbsidor): 

Litteratur: 

Imborn Britta, Åsbrink Britta & Hjelm Kjell. (2017) Vård- och omsorgsarbete 1. Andra upplagan.  Stockholm: Sanoma Utbildning AB  

ISBN 52330807 

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Vård- och omsorgsarbete 2

Kurskod:  VÅRVÅR02, 150 poäng

Kursens innehåll 

I denna kurs kommer du att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom vård och omsorgsområdet. Du lär dig mer om hälso- och sjukvårdsuppgifter samt vård och omsorg i människans olika situationer och olika diagnoser. Fokus på en helhetssyn med människans olika behov i den situation hen befinner sig i. I kursen får du också kunskap om vilka lagar och bestämmelser som gäller, samt olika ansvarsområden inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation. 

Innehåll i kursen: 

Omvårdnads- och omsorgsprocessen samt teorier inom vård och omsorg.  

Vård och omsorg i livets slutskede.  

Rehabilitering och habilitering samt pedagogiskt förhållningssätt.  

Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.  

Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.  

Rapportering och dokumentation.  

Biståndsbedömning och vårdplanering.  

Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser. 

Läs på Skolverket om kursen och kunskapskraven för Vård- och omsorgsarbete 2:  https://bit.ly/3lRYQV2  

 

Förkunskapskrav 

Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk. 

Kursen bygger på Vård- och omsorgsarbete 1 som ska vara godkänd, kunskapsnivå E, innan du kan göra en prövning i Vård- och omsorgsarbete 2.  

Prövningar genomförs av eleven på egen hand utan stöd från skolan. Bedömning av examinationer ansvarar prövande lärare för tillsammans med en medbedömare. 

Du kan inte göra en prövning i kursen om förkunskaper ovan saknas. 

Litteratur och annat studiematerial: 

Litteratur: 

Imborn Britta, Åsbrink Britta & Hjelm Kjell. (2019) Vård- och omsorgsarbete 2.   Stockholm: Sanoma Utbildning AB  

ISBN  9789152354353 

En prövning kostar 500 kr per prövningstillfälle och måste betalas senast 14 dagar efter prövningsanmälan via Swish.
En F-prövning är kostnadsfri. 

Gå till anmälan