Hoppa till innehåll

Prövningsanmälan

Anmälan till vårens prövningar är stängd. Välkommen åter till hösten!?

 

Allmän information om prövningar vid Norrtälje Komvux

En prövning innebär att vi testar dina kunskaper i en hel kurs. Det betyder att du själv har skaffat den kunskapen du behöver. Prövningen leder till ett betyg. 
Om du vill göra en prövning i en kurs du har fått betyget F eller IG i (F/IG-prövning) under senaste året, så kontaktar du din lärare.  

Tänk på att Svenska och Svenska som andraspråk är två olika ämnen. Anmäl dig till prövning i rätt kurs.
För prövning i kurser som inte finns i vårt utbud kan du som är folkbokförd i Norrtälje kommun kontakta våra externa anordnare.
 

Information till dig som vill göra prövning i Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 1

Det här ingår i kursen:

Grammatik:

Läsförståelse och texttyper:

Du bör känna till berättande, återberättande och argumenterande texter. Du bör alltså känna igen en text och veta om det är en dikt, saga, sammanfattning, artikel, eller en insändare. Du bör också i huvudsak känna till hur en sådan text är uppbyggd. Se: https://elisabethsfi.blogspot.com/p/texttyper.html?m=0 

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 2

Det här ingår i kursen:

Grammatik:

Läsförståelse och texttyper:

Du bör känna till berättande, återberättande och argumenterande texter. Du bör alltså känna igen en text och veta om det är en dikt, saga, sammanfattning, artikel, eller en insändare. Du bör också i huvudsak känna till hur en sådan text är uppbyggd. Se: https://elisabethsfi.blogspot.com/p/texttyper.html?m=0 

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 3

Du får göra ett prov, som består av:

 1. Grammatikprov; pronomen, personliga, possessiva, reflexiva, indefinita (obestämda), relativa. Bestämd och obestämd form i singular och plural på substantiv och adjektiv. Rums- eller platsadverbial.
 2. Läsförståelse; läsa kort aktuell nyhetstext och svara på frågor om texten. 
 3. Skriva en insändare där man ska argumentera för och emot en viss fråga.Viktigt med källhänvisning.
 4. Muntligt prov där man återger de viktigaste punkterna i en nyhetstext inklusive källa. Du får läsa texten ca 30 minuter före och skriva ner stöd ord och sedan tala i ca 5- 7 minuter.
 5. Samt skriva ett Reportage; skriv ett reportage om något du själv sett och upplevt: en utställning, ett museum, en konsert, en resa, en arbetsplats. Det ska bara handla om vad du själv sett, hört, känt på plats. Du behöver använda många beskrivande ord; adjektiv mm. Max ca 2 A4-sidor. Skolan tillhandhåller en reportagemall där du kan klistra in ditt reportage och lägga in egna foton eller ladda ner från nätet.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 4

Du skriver en uppsats hemma, en romanredovisning och gör följande prov här hos oss:

 1. Grammatikprov
 2. Verbprov
 3. Läsförståelseprov
 4. Muntlig framställning (återberätta och diskutera en artikel du får)
 5. Argumenterande uppsats och refererar till en källa
 6. Muntlig redovisning av din roman

Att skicka in före prövningen

Hemma skriver du på dator en utredande uppsats om ett av ämnena nedan. Skriv max 500 ord, ca en A4-sida.  Du ska referera till minst en annan källa, som du letar upp själv på nätet, i böcker eller i tidningar. Det ska tydligt framgå vad som är information eller åsikter från någon annan än dig och du ska ange källan tydligt, så att jag kan hitta den.
Ämnen att välja:

 1. Måste man träna?

 2. Byggs det för få bostäder?

 3. Coronapandemin- bra eller dåligt för oss som individer och för samhället?

 4. Ska vi sluta äta kött?

 5. Får kvinnor klä sig hur de vill? / Får män klä sig hur de vill?( Jämför gärna med ditt hemland)

 6. Är vi jämlika i Sverige? (Jämför gärna med ditt hemland)

 7. Varför måste man lära sig svenska?

Romanuppgift

Välj en roman att läsa. Inte LL-bok! Läraren ska godkänna ditt val av roman. Du redovisar både muntligt och skriftligt.

Muntligt

Berätta vad som hände i romanen, i preteritum(=dåtid).
Din redovisning ska innehålla:
Inledning  (vad tänker du tala om?)
Huvudpersonerna och miljön, tiden
Kort om handlingen i preteritum(dåtid)
Ett omdöme (vad tyckte du om romanen?)
En sammanfattning/ en rekommendation
Skriv stödord! Du får inte läsa upp en hel text. Du talar i max 5 minuter.                    

Skriftligt

Du skriver på dator en av uppgifterna nedan.
 1. Tänk dig att du träffar en av huvudpersonerna i boken. Berätta var, när och hur ni ses! Känner ni varandra sedan tidigare? Inledning: Vilka är ni som möts? Känner ni varandra? Var är ni? Skriv ner er dialog! Max 2 sidor.
 2. Tänk dig att du är en journalist och du ska skriva ner vad som hände. Du möter någon eller några av personerna i boken och ställer frågor eller ber dem berätta om händelsen.Skriv en artikel, gör en rubrik och gör spalter i texten. Sätt gärna in en bild. Max 2 sidor.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 1, gymnasialnivå

Vid prövning hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2014). Svenska som andraspråk 1. NA Förlag. Du kommer att skriva en novellanalys och språkvariationsprov. När de uppgifterna är godkända genomförs de nationella proven eller motsvarande; muntligt, läsförståelse och debattinlägg till givet tema.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språkvariationsprovet, novellanalysen och de nationella proven eller motsvarande: muntligt, läsförståelse och skrivuppgift.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 2, gymnasialnivå

Vid prövning i sva 2 gymnasiekurs hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2015) Svenska som andra språk 2 & 3 (NA-förlag). Samt ska du läsa en valfri roman.
I prövningen fördjupar du dig i skönlitterära epoker, språkvariationer och skrivprocessen.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språkvariationsprovet, romananalysen, muntliga framställningen, essän och debattartikeln.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 3, gymnasialnivå

Vid prövning i sva 2 gymnasiekurs hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2015) Svenska som andra språk 2 & 3 (NA-förlag). Samt ska du läsa en valfri roman.
I prövningen fördjupar du dig i retorik, vetenskapligt skrivande och språklig –variation, -typologi och –sociologi. Din talanalys, språksociologiprov samt romananalys måste vara godkända innan du får genomföra de nationella proven eller motsvarande.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språksociologiprovet, romananalysen, analys av tal och Nationella proven eller motsvarande: muntlig framställning av argumenterande tal och PM.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Svenska

Svenska 1, 2 och 3

Prövningen består av uppgifter du gör hemma och skickar in. Du får dessa uppgifter efter att du har betalat för prövningen. Du gör uppgifterna du får inom ett visst datum och skickar in allt i samma mejl. Du får ingen återkoppling på det du har skickat in utan hemarbeten och slutprov bedöms av flera kollegor innan slutbetyget sätts. Du kommer också skriva Nationella prov eller ett slutprov på skolan. Du får ett datum för provet i samband med prövningsinformation och hemuppgifterna. Du kan behöva komma in och hämta förberedande material inför provet.  
Tänk på att alla uppsatser skickas till Urkund för plagiatkontroll.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Engelska

Engelska 5, 6 och 7

Prövningen består av uppgifter du gör hemma och skickar in. Du får dessa uppgifter efter att du har betalat för prövningen. Du gör uppgifterna du får inom ett visst datum och skickar in allt i samma mejl. Du får ingen återkoppling på det du har skickat in utan hemarbeten och slutprov bedöms av flera kollegor innan slutbetyget sätts. Du kommer också skriva Nationella prov eller ett slutprov på skolan. Du får ett datum för provet i samband med prövningsinformation och hemuppgifterna. Du kan behöva komma in och hämta förberedande material inför provet.  
Tänk på att alla uppsatser skickas till Urkund för plagiatkontroll.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Matematik

Matematik 1, 2 och 3, gymnasialnivå

Prövningen består av  ett Nationellt prov eller ett slutprov som du skriver på skolan. Du får ett datum som du ska närvara på skolan och skriva provet.
Du får mer information om hur du ska genomföra provet efter att du har betalat för prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i kurser inom Vård- och omsorg

Anatomi och fysiologi 1 (kurskod ANOANA01)

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande
 
Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Anatomi och fysiologi 2 (kurskod ANOANA02)

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande, Anatomi och fysiologi 1.
 
Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (kurskod FUTFUN01)

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande.
 
Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (kurskod FUTFUN02)

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande, Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, Arbetat inom LSS  i 6 månader heltid.
 
Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Hälso- och sjukvård 1 (kurskod HAOHAL01)

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande, Anatomi och fysiologi 1, Social omsorg 1, Omvårdnad 1, HLR kurs, första hjälpen.

Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i  provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.
 

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Hälso- och sjukvård 2 (kurskod HAOHAL02

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande, Anatomi och fysiologi 1, Social omsorg 1, Omvårdnad 1, HLR kurs, Första hjälpen, Hälso- och sjukvård 1, S-HLR, Barn HLR, Arbetat på sjukhus i 6 månader heltid.

Kunskapskrav för kursen
Läs på skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Omvårdnad 1 (kurskod OMVOMV01)

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande Anatomi och fysiologi 1, Arbetat inom äldreomsorgen i 6 månader heltid
 
Kunskapskrav för kursen
Läs på skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Omvårdnad 2 (kurskod OMVOMV02)

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande, Anatomi och fysiologi 1, Omvårdnad 1, Arbetat inom äldreomsorgen i 6 månader heltid

Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Psykiatri 1 (kurskod PSYPSY01)

Förkunskapskrav
Svenska grundläggande eller Svenska som andraspråk grundläggande
 
Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll
 
Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.
 
Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen
 
Tid och plats anges av skolan
 
Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.
 
Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Psykiatri 2 (kurskod PSYPSK02)

Förkunskapskrav
Svenska Grundläggande, Svenska som andraspråk Grundläggande, Psykiatri 1, Arbetat inom psykiatri i 6 månader heltid
 
Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll

Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.

Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen

Tid och plats anges av skolan

Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.

Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.
 
Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Psykologi 1 (kurskod PSKPSY01)

Förkunskapskrav
Svenska grundläggande eller Svenska som andraspråk grundläggande

Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll

Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.

Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen

Tid och plats anges av skolan

Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.

Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.

Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Social omsorg 1 (kurskod SOASOC01)

Förkunskapskrav
Svenska grundläggande eller Svenska som andraspråk grundläggande, Arbetat inom social omsorg i 6 månader heltid

Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll

Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.

Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen

Tid och plats anges av skolan

Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i provet/proven ska vara på godkänd nivå.

Rekommenderad Litteratur
Hittas på hemsidan https://www.norrtalje.se/komvux under ”Schema och kurslitteratur”.

Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Vård och omsorg specialisering (kurskod VADVAD00S)

Förkunskapskrav
Minst E i betyg från den fördjupningskurs som specialiseringen utgår ifrån.

Kunskapskrav för kursen
Läs på Skolverket om kunskapskrav och innehåll

Prövningen utgörs av skriftligt prov på det teoretiska innehållet, en skriftlig uppgift samt en muntlig uppföljning.

Steg 1: Ett eller två teoretiska prov i skolan vid ett eller två tillfällen
Omfattar det centrala innehållet och samtliga kunskapskrav för kursen

Tid och plats anges av skolan

Steg 2: Examination utifrån en fallbeskrivning som lämnas in skriftligt samt är underlag för muntlig och eventuell praktisk uppföljning på skolan.
Genomförs om steg 1 är godkänt, vilket innebär att samtliga kunskapskrav som finns med i  provet/proven ska vara på godkänd nivå.

Rekommenderad Litteratur och annat studiematerial (t.ex. länkar, webbsidor): Finns ingen

Kontakt med examinator
Du får meddelande om provdatum ca 2 veckor efter att din anmälan är godkänd.
Ca 2 veckor efter genomfört prov meddelas resultat av examinator och du går vidare i prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

 

Viktig information inför prövningsanmälan

En prövning i en gymnasial kurs kostar 500 kr per prövningstillfälle och måste betalas senast 14 dagar efter prövningsanmälan via Swish. Prövningar i kurser på grundläggande nivå är kostnadsfria.

Även en F/IG-prövning är kostnadsfri.

För dig som slutfört din utbildning på gymnasieskolan under 2020 eller 2021, och har fått ett examensbevis eller studiebevis gäller sänkt avgift 150 kr.

Gå till anmälan