Hoppa till innehåll

Prövningsanmälan

Anmälan till höstens prövningar är nu stängd.

Allmän information om prövningar vid Norrtälje Komvux

En prövning innebär att vi testar dina kunskaper i en hel kurs. Det betyder att du själv har skaffat den kunskapen du behöver. Prövningen leder till ett betyg. 
Om du vill göra en prövning i en kurs du har fått betyget F i (F-prövning) under senaste året, så kontaktar du din lärare.  

Tänk på att Svenska och Svenska som andraspråk är två olika ämnen. Anmäl dig till prövning i rätt kurs. För prövning i kurser som inte finns i vårt utbud kan du kontakta våra externa anordnare.
 

Information till dig som vill göra prövning i Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 1

Du får göra ett prov, som består av:

 1. Grammatik.

  Substantiv, adjektiv, personliga, reflexiva och possessiva pronomen. Prepositioner för tid och plats. Ordföljd i huvudsats och bisats. Direkt/indirekt tal.

 2. Läsförståelse och texttyper.

  Du läser ett par korta texter och svarar på frågor. Du ska också veta vad det är för typ av text; dikt, saga, artikel, insändare. Du bör känna till berättande, återgivande, argumenterande texter. 

 3. Muntligt.

  Du får läsa en text som du sedan återberättar muntligt. (5 minuter).

 4. Skriftligt. 

  Du får se en film som du sammanfattar skriftligt (ca 200-300 ord). Du berättar kort handlingen, beskriver huvudkaraktären samt vad du tolkar som filmens budskap. Du skriver kort din egen åsikt om filmen. Du hänvisar till källan inne i din text genom att ange filmens namn, regissörens namn, och år filmen kom ut. (Ex: ”Jag har sett En Oväntad Vänskap av  Olivier Nakache och Éric Toledano  (2011), som handlar om en rik man i Paris…….” etc. )

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 2

Du får skriva en sammanfattning av en saga hemma och gör följande prov här hos oss
 1. Grammatikprov

 2. Skrivuppgift

  – skriva en text på ca. 150 ord efter givna instruktioner.

 3. Muntlig framställning

  – läsförståelse och hörförståelse. Du får en text som du läser och senare diskuterar med en lärare som ställer frågor kring innehållet.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 3

Du får göra ett prov, som består av:

 1. Grammatikprov; pronomen, personliga, possessiva, reflexiva, indefinita (obestämda), relativa. Bestämd och obestämd form i singular och plural på substantiv och adjektiv. Rums- eller platsadverbial.
 2. Läsförståelse; läsa kort aktuell nyhetstext och svara på frågor om texten. 
 3. Skriva en insändare där man ska argumentera för och emot en viss fråga.Viktigt med källhänvisning.
 4. Muntligt prov där man återger de viktigaste punkterna i en nyhetstext inklusive källa. Du får läsa texten ca 30 minuter före och skriva ner stöd ord och sedan tala i ca 5- 7 minuter.
 5. Samt skriva ett Reportage; skriv ett reportage om något du själv sett och upplevt: en utställning, ett museum, en konsert, en resa, en arbetsplats. Det ska bara handla om vad du själv sett, hört, känt på plats. Du behöver använda många beskrivande ord; adjektiv mm. Max ca 2 A4-sidor. Skolan tillhandhåller en reportagemall där du kan klistra in ditt reportage och lägga in egna foton eller ladda ner från nätet.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk grundläggande nivå, delkurs 4

Du skriver en uppsats hemma, en romanredovisning och gör följande prov här hos oss:

 1. Grammatikprov
 2. Verbprov
 3. Läsförståelseprov
 4. Muntlig framställning (återberätta och diskutera en artikel du får)
 5. Argumenterande uppsats och refererar till en källa
 6. Muntlig redovisning av din roman

Att skicka in före prövningen

Hemma skriver du på dator en utredande uppsats om ett av ämnena nedan. Skriv max 500 ord, ca en A4-sida.  Du ska referera till minst en annan källa, som du letar upp själv på nätet, i böcker eller i tidningar. Det ska tydligt framgå vad som är information eller åsikter från någon annan än dig och du ska ange källan tydligt, så att jag kan hitta den.
Ämnen att välja:

 1. Måste man träna?

 2. Byggs det för få bostäder?

 3. Coronapandemin- bra eller dåligt för oss som individer och för samhället?

 4. Ska vi sluta äta kött?

 5. Får kvinnor klä sig hur de vill? / Får män klä sig hur de vill?( Jämför gärna med ditt hemland)

 6. Är vi jämlika i Sverige? (Jämför gärna med ditt hemland)

 7. Varför måste man lära sig svenska?

Romanuppgift

Välj en roman att läsa. Inte LL-bok! Läraren ska godkänna ditt val av roman. Du redovisar både muntligt och skriftligt.

Muntligt

Berätta vad som hände i romanen, i preteritum(=dåtid).
Din redovisning ska innehålla:
Inledning  (vad tänker du tala om?)
Huvudpersonerna och miljön, tiden
Kort om handlingen i preteritum(dåtid)
Ett omdöme (vad tyckte du om romanen?)
En sammanfattning/ en rekommendation
Skriv stödord! Du får inte läsa upp en hel text. Du talar i max 5 minuter.                    

Skriftligt

Du skriver på dator en av uppgifterna nedan.
 1. Tänk dig att du träffar en av huvudpersonerna i boken. Berätta var, när och hur ni ses! Känner ni varandra sedan tidigare? Inledning: Vilka är ni som möts? Känner ni varandra? Var är ni? Skriv ner er dialog! Max 2 sidor.
 2. Tänk dig att du är en journalist och du ska skriva ner vad som hände. Du möter någon eller några av personerna i boken och ställer frågor eller ber dem berätta om händelsen.Skriv en artikel, gör en rubrik och gör spalter i texten. Sätt gärna in en bild. Max 2 sidor.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 1, gymnasialnivå

Vid prövning hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2014). Svenska som andraspråk 1. NA Förlag. Du kommer att skriva en novellanalys och språkvariationsprov. När de uppgifterna är godkända genomförs de nationella proven eller motsvarande; muntligt, läsförståelse och debattinlägg till givet tema.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språkvariationsprovet, novellanalysen och de nationella proven eller motsvarande: muntligt, läsförståelse och skrivuppgift.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 2, gymnasialnivå

Vid prövning i sva 2 gymnasiekurs hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2015) Svenska som andra språk 2 & 3 (NA-förlag). Samt ska du läsa en valfri roman.
I prövningen fördjupar du dig i skönlitterära epoker, språkvariationer och skrivprocessen.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språkvariationsprovet, romananalysen, muntliga framställningen, essän och debattartikeln.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Svenska som andraspråk 3, gymnasialnivå

Vid prövning i sva 2 gymnasiekurs hänvisas till läroboken: Åkerberg, T och Norefalk, C (2015) Svenska som andra språk 2 & 3 (NA-förlag). Samt ska du läsa en valfri roman.
I prövningen fördjupar du dig i retorik, vetenskapligt skrivande och språklig –variation, -typologi och –sociologi. Din talanalys, språksociologiprov samt romananalys måste vara godkända innan du får genomföra de nationella proven eller motsvarande.
För att bli godkänd på prövningen måste du ha blivit godkänd på språksociologiprovet, romananalysen, analys av tal och Nationella proven eller motsvarande: muntlig framställning av argumenterande tal och PM.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Svenska

Svenska 1, 2 och 3

 1. Uppgifter du gör hemma och skickar in. Du får dessa uppgifter efter att du har betalat för prövningen. Du gör uppgifterna du får, inom ett visst datum och skickar in allt i samma mejl. Du får ingen återkoppling på det du har skickat in utan hemarbeten och slutprov bedöms av flera kollegor innan slutbetyget sätts. 

 2.  Nationella prov eller ett slutprov som du skriver på skolan. Du får ett datum som du ska närvara på skolan och skriva provet. Du kan behöva komma in och hämta förberedande material. 

 Tänk på att alla uppsatser skickas till Urkund för plagiatkontroll.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Engelska

Engelska 5, 6 och 7

 1. Uppgifter du gör hemma och skickar in. Du får dessa uppgifter efter att du har betalat för prövningen. Du gör uppgifterna du får, inom ett visst datum och skickar in allt i samma mejl. Du får ingen återkoppling på det du har skickat in utan hemarbeten och slutprov bedöms av flera kollegor innan slutbetyget sätts. 

 2.  Nationella prov eller ett slutprov som du skriver på skolan. Du får ett datum som du ska närvara på skolan och skriva provet. Du kan behöva komma in och hämta förberedande material. 

 Tänk på att alla uppsatser skickas till Urkund för plagiatkontroll.
Gå vidare till anmälan
Till sidans start

Information till dig som vill göra prövning i Matematik

Matematik 1, 2 och 3, gymnasialnivå

Prövningen består av  ett Nationellt prov eller ett slutprov som du skriver på skolan. Du får ett datum som du ska närvara på skolan och skriva provet.
Du får mer information om hur du ska genomföra provet efter att du har betalat för prövningen.

Gå vidare till anmälan
Till sidans start

 

En prövning kostar 500 kr per prövningstillfälle och måste betalas senast 14 dagar efter prövningsanmälan via Swish.
En F-prövning är kostnadsfri. 

Gå till anmälan