Hoppa till innehåll

Barnskötare - Lärling, 1350 poäng

Barn och fritid

Lärling, 1350 poäng

Barnskötare - Lärling, 1350 poäng
klassrumsundervisning

Lärlingsutbildningen inom Barn och Fritid är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta inom förskola, skola, fritidshem eller fritidsgård som t ex barnskötare, elevassistent, personlig assistent för barn och ungdomar eller personal inom fritidsverksamhet. 

Denna utbildning riktar sig till dig som vill studera en yrkesutbildning och få kunskaper inom yrkesområdet under en handledares ledning på en arbetsplats. Utbildningen är på heltid ca 40 timmar /vecka och bedrivs till viss del i skolan och till största delen på en arbetsplats.

De första 2 veckorna läser du en orienteringskurs med syfte att ge dig information om vad lärlingsutbildning är och hur den är upplagd samt att ge dig en grundlig information om kraven inom yrket. Skolan kommer att göra en kartläggning av dina tidigare kunskaper och ge dig en introduktion till valt yrkesområde och studieform. Denna kurs är på 50 poäng och den berättigar/ger rätt till studiemedel från CSN. Efter genomförd orienteringskurs påbörjas din lärlingsutbildning.

Du når våra lokaler med Tunnelbanans gröna och blåa linje

Utbildning är kostnadsfri och CSN - berättigad- 

Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i din hemkommun. 
För mer information besök vår hemsida eller kontakta utbildningscentret via e-post.

Hemsida : www.kui.se 
stockholm@kui.se 


Välkommen till KUI!

Förkunskapskrav

Grundskola alternativt svenska/svenska som andraspråk grundläggande eller motsvarande.

Ämnes-/kursplan

BFXABN (Länk till extern sida.)

Anmälningskod

BFXABNLÄ65HKUI

Skolform

Gymnasial utbildning

Kurser (13 st)

 • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0)
 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Introduktion till kurser inom olika kunskapsområden, vård- och omsorg (KGYORI11cV)
 • Barns lärande och växande (PEDBAS0)
 • Kommunikation (PEDKOU0)
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0)
 • Människors miljöer (PEDMÄI0)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0)
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0)
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)
 • Skapande verksamhet (PEGSKP0)
 • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)

0 Kursstarter

 • Det finns inga kursstarter att ansöka till.